Jaskiernia, Alicja. 2018. „Aktualne Problemy Europejskiego ładu Medialnego. Rada Europy I Unia Europejska Wobec zagrożeń wolności I Pluralizmu mediów, Postprawdy I odpowiedzialności Platform Internetowych”. Studia Medioznawcze 1 (72):123-31. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.420.