Jarosz, Dariusz. 2018. Urząd I Jego Funkcjonowanie: Biuro Listów W Polskim Radiu I Telewizji (1951–1989). Studia Medioznawcze 19 (4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.45.