Adamski, Andrzej, i Grzegorz Łęcicki. 2016. „Teologia I Nauki O Mediach: Interdyscyplinarność Jako płaszczyzna wspólnej Refleksji Naukowej O środkach społecznego Przekazu”. Studia Medioznawcze 1 (64):11-19. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.487.