Jakubowski, Wojciech. 2018. Krzysztof Stępniak Fenomen Reklamy Religijnej. Studia Medioznawcze 19 (4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.49.