Jaskiernia, Alicja. 2016. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Pt. «Implementacja Monitora Pluralizmu Mediów (MPM 2015) Konkluzje I rekomendacje», Florencja, Listopad 2015”. Studia Medioznawcze 1 (64):140-42. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.496.