Kaszewski, Krzysztof. 2016. „Maria Wojtak Rozłożone Gazety. Studia Z Zakresu Prasowego Dyskursu, języka I Stylu”. Studia Medioznawcze 1 (64):155-58. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.499.