Stępniak, Krzysztof. 2018. Alicja Jaskiernia Monitoring Wolności Mediów W Europie. Studia Medioznawcze 19 (4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.51.