Kowalik, Krzysztof. 2018. „«Dystrybucja emocji» Jako Forma Komunikacji samorządów Lokalnych W Serwisie Facebook.Com Próba Kategoryzacji Przekazu W kontekście Public Relations”. Studia Medioznawcze 19 (3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.54.