Sonczyk, Wiesław. 2015. „Jerzy Jastrzębski Upór Poznawania. Media, tożsamość I Sfera Publiczna”. Studia Medioznawcze 1 (60):170-74. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.578.