Jarosz, Marta. 2021. Działania Aktywistów Języka Inkluzywnego W Mediach Społecznościowych a Społeczne Postrzeganie Feminatywów. Studia Medioznawcze 22 (3), 995-1014. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.3.660.