Tworzydło, Dariusz. 2022. Organizacja Konferencji Prasowych Z Uwzględnieniem Zmian Wywołanych Przez Pandemię COVID-19. Studia Medioznawcze 23 (1), 1136-53. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.675.