Gogołek, Włodzimierz. 2022. „Big Data O Mediach. Dominanty świata Medió”w. Studia Medioznawcze 23 (2), 1171-80. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.684.