Stępniak, Krzysztof. 2022. „Grzegorz Łęcicki, "Widmo Prawdy, Projekcja Fałszu. Ekranowa Indoktrynacja, Manipulacja I Propaganda Na Przykładzie Fabularnych Oraz Serialowych Obrazów Wojny, Okupacji I Stalinizmu W Kinematografii Polskiej 1944–2019&quot”;. Studia Medioznawcze 23 (2), 1206-9. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.701.