Jupowicz-Ginalska, Anna, Łukasz Szurmiński, i Alicja Waszkiewicz-Raviv. 2023. „Słowo wstępne Od redaktorów Naukowych Numeru”. Studia Medioznawcze 24 (3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2023.3.785.