Więckiewicz-Archacka, Marta. 2019. „Nlog, Prawda.org, Blog.art.Pl Pierwsze Niekomercyjne Platformy Blogowe W Polsce I Ich Wpływ Na Rozwój Sieci Blogó”w. Studia Medioznawcze 20 (1), 56-67. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.88.