WacławczykW. (2019) Dążenie do prawdy a język informacji prasowej, Studia Medioznawcze, 21(1), s. 429-439. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.149.