SidykD. i SztyberM. (2019) „Sprawozdanie z kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association, emma) pt. «Media Management and Actionable Knowledge: The Relationship Between Theory and Practice», Limassol (Cypr), 5–7 czerwca 201”9, Studia Medioznawcze, 20(3), s. 290-293. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.158.