TworzydłoD. i SzubaP. (2018) Model pola diagnostycznego jako element wsparcia działań public relations w kryzysie, Studia Medioznawcze, 2, s. 101-113. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.265.