Ostafiński, W. (2021) Wojna czy rywalizacja? Techniki wzajemnej dyskredytacji mediów, Studia Medioznawcze, 22(2), s. 937-947. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2021.2.331.