Doliwa, U. (2017) „Archiwizacja działalności radiowej – wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców”, Studia Medioznawcze, 4(71), s. 81–93. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.352.