Jupowicz-Ginalska, A. (2017) „Frontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników”, Studia Medioznawcze, 4(71), s. 99–119. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.353.