Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2017) „Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce”, Studia Medioznawcze, 4(71), s. 121–134. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.354.