JabłonowskiM. (2017) O relacjach Marka z Warszawy z Tomkiem z Krakowa słów kilka…, Studia Medioznawcze, 2(69), s. 11-18. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.386.