SonczykW. (2017) Elżbieta Pawlak-Hejno Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911–1914), Studia Medioznawcze, 2(69), s. 172-175. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.402.