StępińskaA., NarożnaD., SeclerB. i Jurga-WosikE. (2017) „Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodow”e, Studia Medioznawcze, 1(68), s. 11-24. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406.