Sonczyk, W. (2020) „«Zeszyty Prasoznawcze» – analiza zawartości (1957–2012). Metody–tematy–autorzy red. Maciej Kawka, Ryszard Filas, Paweł Płaneta”, Studia Medioznawcze, 1(68), s. 144–149. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.419.