Jaskiernia, A. (2018) „Aktualne problemy europejskiego ładu medialnego. Rada Europy i Unia Europejska wobec zagrożeń wolności i pluralizmu mediów, postprawdy i odpowiedzialności platform internetowych”, Studia Medioznawcze, 1(72), s. 123–131. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.420.