Sonczyk, W. (2018) „Damian Guzek Media katolickie w polskim systemie medialnym”, Studia Medioznawcze, 1(72), s. 155–159. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.72.427.