KończakJ. (2016) „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Modern futbol a świat kibiców», Wrocław 18–19 maja 201”6, Studia Medioznawcze, 3(66), s. 146-148. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.458.