BrylskaK., GackowskiT. i MierzeckaA. (2018) „Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji «International Conference on Communication & Media Studies», Berkeley, 18–19 października 201”8, Studia Medioznawcze, 19(4). doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.46.