KostrzewaA. (2018) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji «Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników», Warszawa, 18–19 października 201”8, Studia Medioznawcze, 19(4). doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.48.