Adamski, A. i Łęcicki, G. (2016) „Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu”, Studia Medioznawcze, 1(64), s. 11–19. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.487.