Lis, W. (2016) „Cel i charakter krytyki prasowej – wybrane aspekty”, Studia Medioznawcze, 1(64), s. 39–53. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.489.