Jaskiernia, A. (2016) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. «Implementacja Monitora Pluralizmu Mediów (MPM 2015) konkluzje i rekomendacje», Florencja, listopad 2015”, Studia Medioznawcze, 1(64), s. 140–142. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.496.