Patera, M. (2016) „Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców «Grywalizacja mediów, czyli o zmianach w komunikacji społecznej», Warszawa, 19–20 listopada 2015”, Studia Medioznawcze, 1(64), s. 143–148. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.497.