Brzezińska-Waleszczyk, M. (2015) „Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych”, Studia Medioznawcze, 4(63), s. 67–78. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.510.