Kowalik, K. (2018) „«Dystrybucja emocji» jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations”, Studia Medioznawcze, 19(3). doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.54.