Jupowicz-Ginalska, A. (2015) „Dziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich nadawców radiowych – opis zjawiska”, Studia Medioznawcze, 2(61), s. 67–85. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.550.