JabłonowskiM. (2018) Powołanie Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w 1928 roku w świetle zasobów Archiwum Akt Nowych, Studia Medioznawcze, 19(3). doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.59.