Bogdanowicz, I. M. (2018) „Ogólnopolska konferencja naukowa «Studia i perspektywy medioznawcze. Media a społeczeństwo – współczesne problemy i wyzwania», Wrocław, 14–15 maja 2018”, Studia Medioznawcze, 19(3). doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.62.