Stasiuk-KrajewskaK. (2021) Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu, Studia Medioznawcze, 22(2), s. 924-936. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2021.2.639.