Skibińska, A. (2021) Swojscy inni na portalach regionalnych «Gazety Wyborczej» – analiza nagłówków dotyczących Ukraińców z lat 2015–2019, Studia Medioznawcze, 22(3), s. 1015-1027. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2021.3.654.