Barlik, J. (2018) „Sprawozdanie z 25. Międzynarodowego Sympozjum Public Relations BledCom “A World in Crisis: The Role of Public Relations”, Bled, Słowenia, 5–7 lipca 201”8, Studia Medioznawcze, 19(3). doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.66.