Jarosz, M. (2021) Działania aktywistów języka inkluzywnego w mediach społecznościowych a społeczne postrzeganie feminatywów, Studia Medioznawcze, 22(3), s. 995-1014. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2021.3.660.