Tworzydło, D. (2022) Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię COVID-19, Studia Medioznawcze, 23(1), s. 1136-1153. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.675.