Wojcik, K. (2022) Wizerunek i reputacja organizacji: informacyjny i zarządczy potencjał – część II, Studia Medioznawcze, 23(1), s. 1154-1170. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2022.1.682.