Gogołek, W. (2022) „Big Data o mediach. Dominanty świata mediów”, Studia Medioznawcze, 23(2), s. 1171–1180. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.684.