Stępniak, K. (2022) „Grzegorz Łęcicki, "Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944–2019&quot”;, Studia Medioznawcze, 23(2), s. 1206-1209. doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2022.2.701.