Jupowicz-Ginalska, A., Szurmiński, Łukasz i Waszkiewicz-Raviv, A. (2023) „Słowo wstępne od redaktorów naukowych numeru”, Studia Medioznawcze, 24(3). doi: 10.33077/uw.24511617.sm.2023.3.785.