Więckiewicz-Archacka, M. (2019) „Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogó”w, Studia Medioznawcze, 20(1), s. 56-67. doi: 10.33077/uw.24511617.ms.2019.1.88.